Home  
 
 

MEDEDELING

Op 13 augustus 2013 heeft de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen het faillissement uitgesproken van Beekman & Partners B.V., Kanaalpad 61, 7321 AN Apeldoorn.

Hierbij werd mr. S.S. van Nijen benoemd tot rechter-commissaris en mr. R. Klein (van het kantoor Nysingh advocaten-notarissen N.V. te Apeldoorn) tot curator aangesteld.

De curator heeft opdracht gegeven tot opheffing van alle bankrekeningen die staan ten name van Beekman & Partners B.V. Het betreft de volgende rekeningnummers:

  • 42.06.38.415
  • 49.71.35.876
  • 54.57.43.966
  • 62.71.62.207 
U kunt dus niet meer betalen op deze rekeningnummers.

Over vragen aan wie u thans dient te betalen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw schuldeiser (dus niet Beekman & Partners B.V.).


Nysingh | Vosselmanstraat 260 | 7311 CL Apeldoorn | Postbus 10100 | 7301 GC Apeldoorn | Nederland